Informace

Pokud máte zájem získat přístup ke službě Angličtina pro Armádu (APA), žádejte o něj na e-mail adrese: cjv-apa@unob.cz

Uveďte prosím následující nezbytné údaje:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní e-mail adresu (soukromou nebo pracovní, ne ŠIS)
  • číslo útvaru.